Giới Thiệu

Tôi là Hoàng Văn Quỳnh, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong mảng lập trình App và Backend bằng các ngôn ngữ Java, Swift.

Kỹ Năng Chuyên Môn

App Backend Java Swift

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Tốt nghiệp Đại học và Cao học

Các dịch vụ của Hoang_Van_Quynh

Nhận lập trình App, Backend bằng ngôn ngữ Java và Swift, đặt...
Giá 1 giờ 120.000 đ