Giới Thiệu

Hiện tại mình có team nội bộ chuyên triển khai các dự án doanh nghiệp. Đã từng làm các dự án như sàn thương mại điện tử, BO, ... và các hệ thống quản trị doanh nghiệp,

Kỹ Năng Chuyên Môn

MVC HMVC VPS LARAVEL NODEJS VUE NUXT

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Thai_ngoc_developer

Triển Khai Dự Án Website Kinh Phí Phù Hợp (Không Giá Rẻ)
Giá 1 Tháng 20.000.000 đ