Lập trình PHP ( Laravel ) – Node JS Express – Cắt...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Thiết Kế Website / App( IOS, Android)
Giá từ 5.000.000 đ
Thiết kế và lập trình website giá rẻ
Giá từ 1.000.000 đ
Cắt PSD Thành HTML/CSS/JS, Web App Bằng Reactjs Và Nodejs Giá...
Giá 1 giờ 80.000 đ
Nhận lập trình chuyên về mảng Front end
Giá 1 giờ 100.000 đ
Chuyên lập trình web với ngôn ngữ lập trình NodeJS và ReactJS
Giá 1 giờ 250.000 đ
Nhận lập trình VueJS, React JS và NodeJS
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình C Sharp (C#) và Open-Source: NodeJS, ReactJS
Giá 1 giờ 150.000 đ
Chuyên lập trình back-end và front-end với các ngôn ngữ lập...
Giá 1 giờ 250.000 đ
Nhận lập trình Backend, Frontend và Ops
Giá 1 giờ 220.000 đ
Nhận Lập Trình Front End Với Các Ngôn Ngữ Lập Trình Angular 2+...
Giá 1 giờ 30.000 đ
Nhận lập trình Backend với các ngôn ngữ chính như PHP, Python,...
Giá 1 giờ 350.000 đ
Tải Thêm