Giới Thiệu

Tôi là Phạm Nguyễn Trường An, sinh năm 1996. Đã tốt nghiệp đại học Cần Thơ - Chuyên nghành Công Nghệ Thông Tin. Tôi tham gia rất nhiều các dự án lập trình website, IoTs, lập trình ứng dụng trong suốt quá trình học Đại Học.
Ngoài ra tôi đã có hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc với các dự án về ngôn ngữ PHP (Laravel) và Node JS (Express)
Tôi rất mong đợi phản hồi từ bạn để hợp tác với nhau.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Lập trình website Lập trình hệ thống quản lý Cắt HTML/CSS từ PTS Thiết kế logo,banner,.. Chỉnh sửa hình ảnh Lập trình nhúng (IoTs)

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại Học Cần Thơ
Đại học,
Công nghệ thông tin,
Giỏi
2014
-
2018

Các dịch vụ của Pntan.ctu

Lập trình PHP ( Laravel ) - Node JS Express - Cắt HTML/CSS và...
Giá 1 giờ 150.000 đ