Giới Thiệu

Có hơn 2 năm kinh nghiệm với lập trình Web sử dụng Angular, có thể làm cả Front-end lẫn Back-end

Kỹ Năng Chuyên Môn

Angular JavaScript TypeScript

Các dịch vụ của Tuannq97

Lập trình Web theo công nghệ mới
Giá 1 giờ 250.000 đ