Nhận lập trình chuyên về mảng Front end

  • Chưa có đánh giá
  • 60 ngày
Tôi là Phùng Gia Bảo, hiện đã có hơn 4 năm lập trình trong các mảng như 
- Hơn 1 năm về Angular / Reactjs / Nodejs làm API Restful
- Có thể tự xây dựng 1 web full từ Node + Mongodb + Angular
- Reactjs sử dụng react-redux, class component, hook functional component.
- Có hơn 3 năm cắt HTML từ zeplin, psd, xd...

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Tôi có Bằng cao đẳng trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học (Huflit) từ năm 2016, đến nay đã có hơn 4 năm kinh nghiệp làm việc trong các mảng như:
- Hơn 1 năm về Angular / Reactjs / Nodejs làm API Restful
- Có thể tự xây dựng 1 web full từ Node + Mongodb + Angular
- Reactjs sử dụng react-redux, class component, hook functional component.
- Có hơn 3 năm cắt HTML từ zeplin, psd, xd...

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Hơn 4 năm làm việc

Các sản phẩm HTML:
sancoba.com.vn
noithatsi.vn
http://baophung020394.github.io/ODFI
https://baophung020394.github.io/npqshop/
https://baophung020394.github.io/modern portfolio/work.html
Link dự án học Reactjs Node Mongodb
https://afternoon-chamber-12966.herokuapp.com/
Và 1 số sản phẩm làm về Angular trên công ty nhưng do private nên không show được.

Đặt Hàng Ngay