Giới Thiệu

Tôi là Trịnh Thái Anh, hiện đang là lập trình viên đã được 4 năm. Chuyên lập trình về Web và ứng dụng bằng những kĩ thuật Front end như ReactJS: 4 năm, React Native: 2 năm, NodeJs: 3 năm

Kỹ Năng Chuyên Môn

React JS React Native Node JS

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Bằng cử nhân kỹ sư phần mềm
Nơi Cấp: Đại học Văn Lang

Các dịch vụ của Trinh_Thai_Anh

Nhận lập trình Web và Ứng dụng
Giá 1 giờ 200.000 đ