Nhận lập trình IOS Development

  • Chưa có đánh giá
  • 60 ngày
Tôi là Tăng Tuấn, hiện đang là lập trình mobile chuyên về IOS Development được hơn 4 năm

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

- Tôi từng tốt nghiệp Đại Học Công Nghê Thông Tin chuyên ngành kỹ sư phần mềm từ năm 2017, đến nay đã có hơn 4 năm lập trình IOS Development. 

Rất mong có cơ hội hợp tác với các quý công ty hoặc các dự án trong tương lai của các bạn.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

- Hơn 4 năm kinh nhiệm 
- Một số dự án đã từng thực hiện

ChatTee: https://apps.apple.com/us/app/chattee/id1437130675
ChatTee Shop: https://apps.apple.com/us/app/chattee-shop/id1437130917
ChatTee is an application build on top of TEE Wallet. With ChatTee, the user is able
to search merchants that participate in TEE reward program, get promotional
coupons/coupons/coin back, and also provide reviews to the merchants, share it to
social media, and get more coins for any tips given other users and merchant.
ChatTee Shop is an application build on top of TEE Shop. With ChatTee Shop, the
merchant is able to manage and view the response from the users, track the
effectiveness of the promotion, engage and build trust and relationship with users, and

BaaS: https://itunes.apple.com/app/id1348183112?mt=8
BaaS (Berth: Brokerage as a Service) is a smart plus platform service
that packages securities execution functions of stocks etc. and robust
security system infrastructure. Through the BaaS API, you can easily
connect to the stock trading execution function and the middle back

Đặt Hàng Ngay