Giới Thiệu

Hà Thu voicetalent

Kỹ Năng Chuyên Môn

Voice talent Chuyển âm các thể loại film bộ, lẻ, rạp.. (lồng tiếng, thuyết minh, giới thiệu doanh nghiệp, quảng cáo tvc, đọc tin tức, tổng đài viên, ...)

Chứng Chỉ

Diễn viên lồng tiếng _ chuyển âm
Nơi Cấp: Đạt Phi media

Các dịch vụ của Voiceover

Giọng đọc - voice off, voice - over, lồng tiếng - chuyển âm,...
5.0 (1)
Giá cố định 50.000 đ

Các Đánh Giá của Voiceover

brianlin1992
Giọng lồng tiếng rất tốt và truyền cảm.