Giới Thiệu

tôi là người cố gắng, hoàn thiện và có trách nhiệm với tác phẩm của mình

Kỹ Năng Chuyên Môn

vẽ soạn và coppy văn bản

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Viện Đại học Mở Hà Nội
luật quốc tế
2021
-
2024
Các hoạt động:câu lạc bộ tiếng anh
tôi là một người năng động, nhiệt huyết, cố gắng học hỏi và có trách nhiệm với công việc của mình

Các dịch vụ của Linh_nguyen_thuy

Nhận Vẽ Tranh Theo Yêu Cầu, Vẽ Truyện Tranh Minh Họa, Thiết Kế...
Giá từ 50.000 đ