Giới Thiệu

Cường 23 tuổi, Lập trình viên BE + FE

Kỹ Năng Chuyên Môn

Lập Trình

Học Vấn

Basck khoa ap-tech
chứng chỉ,
lập trình,
giỏi
2016
-
2019

Các dịch vụ của Thandanhcuong

Lập Trình Viên BE + FE (Wordpress, API, Landing Page)
Giá 1 giờ 200.000 đ