Giới Thiệu

Nhận viết review cho các sản phẩm mỹ phẩm cho tất cả các nhãn hiệu.

Kỹ Năng Chuyên Môn

viết review mỹ phẩm cho các trang web nổi tiếng như Beauty Place Blog, Mypham.net

Các dịch vụ của Kimthingan

Viết Review Quảng Cáo Sản Phẩm Ấn Tượng( Giá Cả Thị Trường)
Giá 1 ngày 100.000 đ