Giới Thiệu

My name is Trinh, I'm a Marketing Executive and a Business Development Executive with three years of experience working in an SME company. I specialize in Digital Marketing and develop Businesses by analyzing historical data and building system management. I'm a powerful force in the workplace and use my positive attitude and tireless energy to encourage others to work hard and succeed. In my job, I'm interested in exploring new things, suitable ways to optimize processes and outcome

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thiết kế Lên nội dung Media & xây dựng kênh Chạy quảng cáo chuyển đổi & branding Xây dựng chiến lược kinh doanh Phân tích dữ liệu

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Foundations: Data, Data, Everywhere
Hiện Tại
4PT23B7KGZZ9
Nơi Cấp: Coursera

Học Vấn

Đại học Kinh Tế TPHCM
Đại học,
Quản trị kinh doanh,
Khá
2015
-
2019

Các dịch vụ của Nguyen_Hoang_Ngoc_Trinh

Chiến lược MKT đa kênh trọn gói
Giá từ 3.000.000 đ
Xây dựng & phát triển kênh đúng khách hàng mục tiêu
Giá cố định 2.000.000 đ