Xây dựng & phát triển kênh đúng khách hàng mục tiêu

  • Chưa có đánh giá
  • 7 ngày
My name is Trinh, I'm a Marketing Executive and a Business Development Executive with three years of experience working in an SME company. I specialize in Digital Marketing and develop Businesses by analyzing historical data and building system management. I'm a powerful force in the workplace and use my positive attitude and tireless energy to encourage others to work hard and succeed. In my job, I'm interested in exploring new things, suitable ways to optimize processes and outcome

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Giai đoạn 1:
- tìm hiểu sản phẩm
- tìm hiểu thị trường hiện đang cso
- tệp khách hàng
- nguồn tài nguyên hiện tại
Giai đoạn 2:
- Xây dựng kế hoạch phương án dựa trên nhu cầu, tài nguyên, vị trí hiện tại
- Sau khi chốt phương án, tiến hành kế hoạch cụ thể
Giai đoạn 3
- Thực thi & timeline
- Giải quyết vấn đề phát sinh & thay đổi plan phù hợp

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

- Đã có kinh nghiệ lauching & build brand SMEs
- Có đội ngũ vs nhân sự đáp ứng task dịch vụ: Thiết kế, nội dung, quảng cáo
- Nhân sự có kinh nghiệm thực chiến

Đặt Hàng Ngay

Dịch vụ khác bởi Nguyen_Hoang_Ngoc_Trinh

Chiến lược MKT đa kênh trọn gói
Giá từ 3.000.000 đ