Thiết Kế Video Giá Rẻ
Giá cố định 10.000 đ
Thiết kế đơn giảng logo, tách nền
Giá cố định 20.000 đ
Thiết kế giá rẻ
Giá cố định 50.000 đ
Thiết kế bao bì, bìa sách, cách thể loại minh hoạ chất lượng...
Giá cố định 199.000 đ
Roto, xoá vật thể, xoá dây, xử lý phông xanh trong video
Giá cố định 500.000 đ
Thiết kế banner, fb ads, social media, logo, branding và các ấn...
Giá cố định 250.000 đ
Retouch ảnh Pre Wedding và Wedding Ceremony phong cách Âu Mỹ
Giá 1 ngày 200.000 đ
Thiết kế đơn giản nhưng lạ thường
Giá 1 ngày 50.000 đ
Chỉnh sửa theo nhu cầu cầu của khách hàng.
Giá 1 giờ 50.000 đ
Thiết kế Kiến trúc, Nội thất
Giá 1 ngày 500.000 đ
Sketchup/Vẽ tay/Concept không gian Freelance giờ linh hoạt
Giá cố định 200.035 đ
Lên thiết kế gói dịch vụ hiệu quả tương ứng chi phí bên thuê có...
Giá cố định 50.000 đ
Tải Thêm