Giới Thiệu

Một designer tâm huyết :))

Kỹ Năng Chuyên Môn

Khá và có khả năng sáng tạo Thành thạo Ps, Ai, An

Học Vấn

IT PLus academy
Chứng chỉ,
Graphic design
2019
-
2021

Các dịch vụ của VietAnh1999

Hiện chưa có dịch vụ nào.