Giới Thiệu

Một designer tâm huyết :))

Kỹ Năng Chuyên Môn

Khá và có khả năng sáng tạo Thành thạo Ps, Ai, An

Học Vấn

IT PLus academy
Chứng chỉ,
Graphic design
2019
-
2021

Các dịch vụ của VietAnh1999

Thiết kế Catalogue, Hồ sơ doanh nghiệp, Album, dàn trang
Giá cố định 80.000 đ
Design poster, standee, banner, social post đa dạng sản phẩm
Giá cố định 400.000 đ