Viết Content Đa Lĩnh Vực

  • Chưa có đánh giá
  • 3 ngày
Mình nhận viết content đa lĩnh vực, copywriter và chăm sóc page.

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Mình nhận viết bài số lượng:
- Kinh nghiệm 5 năm, đa lĩnh vực
- Đúng deadline
- Nhận viết content ads, ldp, kịch bản (tiktok, youtube) đơn giá ib riêng
Yêu cầu: Đối tác làm việc nghiêm túc, hợp tác lâu dài.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Mình đã có kinh nghiệm quản lí và viết lách, lên nội dung cho fanpage lớn trong 5 năm.

Đặt Hàng Ngay