Giới Thiệu

Là một người online toàn thời gian, nắm bắt trend nhanh cùng có đủ khả năng đa nhiệm làm các lĩnh vực như event, marketing, design, content, dựng phim...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Viết lách Event (viết proposal, báo giá, sáng tạo key moment, viết kịch bản...) Thiết kế website Lập trình web Thiết kế banner, áp phích quảng cáo Viết bài post FB Viết kịch bản phim Biên tập dựng video clip

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Thai_huyen_nguyen

Nhận Mọi Công Việc Liên Quan Đến Viết Chất Lượng Cao
Giá 1 ngày 500.000 đ