Kê khai thuế, Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế, Thành lập doanh nghiệp

  • Chưa có đánh giá
  • 20 ngày
Nhiều năm kinh nghiệm làm báo cáo tài chính, xây dựng hệ thống kế toán, quyết toán thuế, quyết toán thuế TNCN...
Trách nhiệm, tận tâm!

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Kê khai thuế và tư vấn kế toán phù hợp với doanh nghiệp, chính xác theo quy định của nhà nước.
Hướng dẫn và thực hiện các dịch vụ thủ tục doanh nghiệp,
Xin giấy phép lao động,
Kê khai bảo hiểm xã hội,
Tận tâm, chính xác, kịp thời

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

7 năm kế toán doanh nghiệp từ thiết kế bộ máy kế toán phục vụ việc quản lý hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp và thực hiện kê khai, quyết toán thuế phù hợp với quy định của Pháp luật.

Đặt Hàng Ngay