Giới Thiệu

Linh Nguyễn

Kỹ Năng Chuyên Môn

Lập Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế, Kê khai thuế hàng tháng, hàng quý Nắm vững quy định về Kế toán, Thuế, Luật doanh nghiệp

Chứng Chỉ

Kế toán trưởng
CPA
Hiện Tại

Học Vấn

Đại học Kinh tế TP HCM
Đại học Luật Hà Nội

Các dịch vụ của Linh_Nguyen_9x

Nhận Làm Báo Cáo Thuế, Báo Cáo Tài Chính
Giá cố định 500.000 đ