Nhận Làm Báo Cáo Thuế, Báo Cáo Tài Chính

 • Chưa có đánh giá
 • 1 ngày
Linh Nguyễn

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
 • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
 • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
 • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Nhận kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, hàng quý, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp .

 • Book sổ kế toán, lập báo cáo tài chính trọn gói, nhận tư vấn về kế toán, thuế, luật doanh nghiệp.
 • Phân loại, tư vấn về tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ và chi phí của doanh nghiệp.
 • Lập các chứng từ, hồ sơ để đảm bảo tính chặt chẽ và phù hợp với quy định của pháp luật
 • Phân tích các rủi ro thuế, kế toán của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm phòng tránh tối đa rủi ro về thuế.
 • Hướng dẫn lưu trữ, bảo quản chứng từ cho doanh nghiệp.
 • Lập hệ thống sổ sách kế toán đảm bảo đúng, đủ và phù hợp với các quy định hiện hành khi quyết toán thuế
 • Tư vấn cho doanh nghiệp cân đối xử lý chi phí đầu vào phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh  nghiệp.

Đảm bảo đúng dealine nộp thuế, báo cáo theo quy định của pháp luật về thuế.

 • Nhận kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, hàng quý, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp .
 • Book sổ kế toán, lập báo cáo tài chính trọn gói, nhận tư vấn về kế toán, thuế, luật doanh nghiệp.
 • Phân loại, tư vấn về tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ và chi phí của doanh nghiệp.
 • Lập các chứng từ, hồ sơ để đảm bảo tính chặt chẽ và phù hợp với quy định của pháp luật
 • Phân tích các rủi ro thuế, kế toán của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm phòng tránh tối đa rủi ro về thuế.
 • Hướng dẫn lưu trữ, bảo quản chứng từ cho doanh nghiệp.
 • Lập hệ thống sổ sách kế toán đảm bảo đúng, đủ và phù hợp với các quy định hiện hành khi quyết toán thuế
 • Tư vấn cho doanh nghiệp cân đối xử lý chi phí đầu vào phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh  nghiệp.

Đảm bảo đúng dealine nộp thuế, báo cáo theo quy định của pháp luật về thuế.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Đã có 7 năm làm kiểm toán, kế toán dịch vụ tại các công ty kiểm toán và kế toán dịch vụ.
Có chứng chỉ kế toán trưởng, chứng chỉ kế toán viên

Đặt Hàng Ngay