Nhận Làm Báo Cáo Thuế, Báo Cáo Tài Chính
Giá cố định 500.000 đ
Dịch Vụ Kế Toán Thuế, BCTC, BHXH, TNCN
Giá 1 Tháng 500.000 đ
Kế Toán Dịch Vụ – Kế Toán Thuế Trọn Gói
Giá từ 700.000 đ
Dịch Vụ Kế Toán Thuế Doanh Nghiệp
Giá 1 Tháng 500.000 đ
Dịch vụ kế toán, kê khai và tư vấn thuế (trọn gói)
Giá từ 2.000.000 đ
Dịch vụ kế toán tổng hợp, kế toán thuế và lập báo cáo tài...
Giá từ 400.000 đ
Tư vấn thành lập doanh nghiệp, hướng dẫn các quy định về thuế...
Giá cố định 1.500.000 đ
Dịch vụ kế toán thuế, Bảo hiểm xã hội
Giá từ 200.000 đ
Kế toán - Thuế - Bảo hiểm- Thành lập doanh nghiệp
Giá theo yêu cầu đ