Giới Thiệu

Chuyên rở rối sổ sách, báo cáo thuế, báo cáo tài chính, hồ sơ BHXH, thuế TNCN ... 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Excel, Nghiệp vụ kế toán và phần mềm kế toán sử dụng thành thạo.

Chứng Chỉ

Kế toán trưởng
Nơi Cấp: ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Học Vấn

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
Đại học,
Kế toán doanh nghiệp

Các dịch vụ của ThuyTien

Dịch Vụ Kế Toán Thuế, BCTC, BHXH, TNCN
Giá 1 Tháng 500.000 đ