Giới Thiệu

Tôi tên Nguyễn Thị Hoài Thu tôi có hơn 2 năm kinh nghiệm trong việc
  • Thành lập doanh nghiệp
  • Thay đổi giấy phép doanh nghiệp 
  • Các dịch vụ kế toán thuế.
Tôi đã có bằng Cử nhân chuyên ngành Kiểm toán trường Đại học Kinh tế - Luật

Rất mong được hợp tác với các doanh nghiệp!!!

Kỹ Năng Chuyên Môn

Kế toán thuế Thành lập doanh nghiệp Thay đổi giấy phép doanh nghiệp

Học Vấn

Đại học Kinh tế - Luật
Cử nhân,
Kiểm toán

Các dịch vụ của Nguyen_thi_hoai_thu

Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp - Thay Đổi Giấy Phép Doanh Nghiệp
Giá cố định 1.000.000 đ
Dịch Vụ Kế Toán Thuế Doanh Nghiệp
Giá 1 Tháng 500.000 đ