Tư Vấn Thiết Kế Quy Trình – Quy Định Theo Định Hướng Coso, Lập Báo Cáo Tài Chính

  • Chưa có đánh giá
  • 3 ngày
Kiểm toán viên nội bộ

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

- Xây dựng quy trình phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa chuẩn hóa;
- Tư vấn thiết kế hệ thống quản trị doanh nghiệp khi có vấn đề phát sinh
- Lập báo cáo tài chính
- Khai báo thuế

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Kiểm toán viên nội bộ
Saigon–Vientianne import export company
1/2022 - Hiện tại
Thường xuyên thu thập, phân tích, đánh giá, thông tin, báo cáo của các phòng ban công ty Mẹ và các nơi có đầu tư của công ty mẹ để phát hiện rủi ro, các vấn đề cần kiểm toán chi tiết.
Công việc chính:
- Thực hiện kiểm soát tuân thủ của Nhân sự công ty;
- Thực hiện thiết kế hoặc chỉnh sửa các quy trình, quy định phù hợp với Hoạt động Công ty.
TẬP ĐOÀN KIM TÍN
3/2020 - 12/2021
Thường xuyên thu thập, phân tích, đánh giá, thông tin, báo cáo của các phòng ban công ty Mẹ và các nơi có đầu tư của công ty mẹ để phát hiện rủi ro, các vấn đề cần kiểm toán chi tiết

Thực hiện công việc kiểm toán xuyên suốt quy trình hoặc tham gia một số công đoạn trong quy trình kiểm toán

Tham gia nghiên cứu xây dựng hệ thống đối chuẩn Kim Tín

Thực hiện các nội dung công việc khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ theo yêu cầu của Trưởng phòng hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên

Đề xuất những ý tưởng, sáng kiến trong việc xây dựng Hệ thống quản lý thông tin, quản trị rủi ro, tăng cường hiệu quả của Phòng và Hệ thống Kim Tín
Tham gia vào giai đoạn triển khai dự án áp dụng phần mềm SAP- MES vào hệ thống Tập đoàn.
KIỂM SOÁT VIÊN:
- Đảm nhận kiểm soát viên tại Công ty Cổ phần Kim Tín Đà Nẵng.
- Thực hiện rà soát chứng từ tài chính
- Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu đặt ra tại Kế hoạch mục tiêu mỗi năm của đơn vị
- Thực hiện tư vấn các thắc mắc về thuế cho đơn vị nếu trong phạm vị đảm nhận.
Trợ lý kiểm toán
Công ty TNHH Kiểm toán KSi Việt Nam

6/2018 - 2/2020
Kiểm tra báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Đặt Hàng Ngay