Biên phiên dịch tài liệu và sách truyện, phụ đề video (Anh – Việt, Trung – Việt)

  • Chưa có đánh giá
  • 30 ngày
Freelancer dịch thuật

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Dịch vụ dịch thuật, biên phiên dịch tài liệu học thuật và sách truyện, dịch và time, chèn phụ đề video phim ảnh, bài hát, chương trình thực tế (Anh - Việt, Trung - Việt, Việt - Anh, Việt - Trung, Trung - Anh)

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Kinh nghiệm làm timer và trans cho subteam làm phụ đề phim/ chương trình/ bài hát (tiếng Trung)

Kinh nghiệm nhập liệu cho dự án sách điện tử
Bằng Ielts 7.0 và kinh nghiệm dịch một số tài liệu học thuật Anh - Việt

Đặt Hàng Ngay