Phiên dịch tiếng Trung (phim, video, show, truyện), viết lách
Giá cố định 50.000 đ
Dịch song ngữ Việt - Nhật
Giá cố định 180.000 đ
Dịch Thuật Hàn-việt, Trung-việt
Giá 1 giờ 150.000 đ
Cần phiên dịch Tiếng Anh?! Đã có Yena lo
Giá từ 159.000 đ
Viết Content, dịch thuật chất lượng
Giá cố định 200.000 đ
Viết lách, dịch thuật giá rẻ
Giá cố định 100.000 đ
Dịch tiếng Trung giá cả hợp lý
Giá từ 50.000 đ
Nhận dịch thuật tài liệu Nhật-Việt, Việt-Nhật
Giá 1 giờ 180.000 đ
Biên phiên dịch tài liệu và sách truyện, phụ đề video (Anh -...
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận dịch văn bản từ Anh sang Việt hoặc ngược lại
Giá cố định 50.000 đ
Dịch thuật Anh ViệtDịch thuật Trung - Việt, Dịch tài liệu ngành...
Giá 1 ngày 320.000 đ
Dịch thuật Việt-Nhật, Nhật-Việt
Giá cố định 150.000 đ
Tải Thêm