Giới Thiệu

Nhận biên-phiên dich tài liệu Nhật-Việt, Việt-Nhật các nội dung về văn hóa, xã hội, du lịch, tài liệu công ty, bài viết PR...
Dịch thuật dựa trên kiến thức 5 năm du học và kinh nghiệm thực tiễn 3 năm làm việc trong doanh nghiệp Nhật tại Nhật Bản. Vì vậy nói không với dịch thuật thông qua các công cụ google translate không chính xác và cứng nhắc.
Giá cả thương lượng dựa trên nội dung và thời lượng của bài dịch.
Liên hệ trực tiếp để trao đổi chi tiết về giá cả dịch thuật. 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên-phiên dịch Nhật-Việt, Việt-Nhật

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

JLPT N1

Học Vấn

Đại học Ngoại Ngữ Thành phố Kobe (神戸市外国語大学)
Thạc Sĩ,
Ngôn ngữ học,
Giỏi

Các dịch vụ của An_Dung

Nhận dịch thuật tài liệu Nhật-Việt, Việt-Nhật
Giá 1 giờ 180.000 đ