Dịch thuật tiếng Trung chuẩn
Giá 1 giờ 100.000 đ
Dịch thuật , phiên dịch
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận dịch phim, truyện, show tiếng Trung, trả dl đúng hạn.
Giá cố định 100.000 đ
Tất cả công việc liên quan nhập liệu hoặc dịch thuật
Giá 1 giờ 20.000 đ
Nhập liệu/ các công việc liên quan đến báo cáo
Giá cố định 150.000 đ
Dịch video, bài hátDịch các cuộc hội thoại tiếng anh và tiếng...
Giá cố định 100.000 đ
Translate text English - Vietnamese, copy typing…
Giá cố định 200.000 đ
Dịch Anh-Việt Việt-Anh
Giá cố định 50.000 đ
Dịch thuật theo yêu cầu
Giá 1 giờ 25.000 đ
Biên dịch Việt-Anh, Anh- ViệtLồng tiếng phim (Anh, Việt)
Giá 1 giờ 350.000 đ
Dịch thuật tiếng Anh - Việt hay Việt - Anh đảm bảo chất lượng tốt
Giá cố định 50.000 đ
Dịch song ngữ Việt - Nhật
Giá cố định 180.000 đ
Tải Thêm