Dịch thuật Anh - Việt, Hàn - Việt
Nhập liệu Anh - Việt, Hàn - Việt
Trợ lý từ xa (nhập liệu, xử lý số liệu excel, quản lý phản hồi email)
Tư vấn sản phẩm thực phẩm công bố chất lượng

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Dịch văn bản, tài liệu Anh - Việt, tài liệu chuyên ngành phân tích
Dịch văn bản, tài liệu, nhập liệu Hàn Việt
Dịch video, bài hát Anh - Việt và Việt - Anh
Có kỹ năng nhập liệu, đánh máy, xử lý số liệu Excel
Giá cả thương lượng (tùy dịch vụ), cam kết đụng hẹn.
Thời gian có thể nhận việc: 3 giờ/ ngày

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Kinh nghiệp dịch thuật tự do các tài liệu doanh nghiệp
Làm việc trong môi trường công ty đa quốc gia
Khả năng nhập liệu - xử lý dữ liệu lớn, hạn chế lỗi dữ liệu
Thực hiện công việc tâm huyết, không qua loa,. Hoàn thành công việc đúng hẹn

Đặt Hàng Ngay