Dịch thuật, nhập liệu Anh Việt, Hàn Việt
Giá cố định 50.000 đ
Dịch thuật, làm phụ đề Hàn-Việt
Giá từ 70.000 đ