Viết content và Biên dịch

  • Chưa có đánh giá
  • 4 ngày
Dịch vụ đã được vô hiệu
Tôi đã tốt nghiệp loại khá cử nhân Tiếng Anh và cử nhân Kế toán. Tôi có khả  năng ngôn ngữ tốt về Tiếng Việt và Tiếng Anh. Tôi có 3 năm kinh nghiệm kế toán viên, 2 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp và 2 năm kinh nghiệm làm xuất nhập khẩu. Tôi có chuyên môn về biên dịch Anh- Việt và Việt -Anh.

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Nhận làm các công việc viết content hoặc biên dịch Anh - Việt, Việt - Anh về các bài viết sản phẩm, hợp đồng,...
Với kỹ năng đã tốt nghiệp cử nhân Tiếng Anh và cử nhân Kế Toán, 5 năm kinh nghiệm làm kế toán, 2 năm kinh nghiệm làm xuất nhập khẩu, có vốn ngôn ngữ tốt.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Với kỹ năng đã tốt nghiệp cử nhân Tiếng Anh và cử nhân Kế Toán, 3 năm kinh nghiệm làm kế toán viên và 2 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, 2 năm kinh nghiệm làm xuất nhập khẩu, có vốn ngôn ngữ tốt.

Dịch vụ đã được vô hiệu