Dịch thuật Anh – Việt, Việt – Anh các bài báo, tạp chí, nghiên cứu…

  • Chưa có đánh giá
  • 2 ngày
Mình hiện đang là sinh viên năm 2 Học Viện Ngân Hàng khoa Tài chính Chương trình Cử Nhân Chất lượng cao
Mình nhận dịch thuật các bài nghiên cứu, báo, tạp chí, ... từ tiếng Anh sáng tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh.
I am now a sophomore at Banking Academy, Finance Faculty, Advanced Program.
I translate documents, magazines, research from English to Vietnamese and vice versa.

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Tôi nhận dịch thuật các bài viết, tạp chí, nghiên cứu Anh-Việt, Việt- Anh
Tôi sẽ làm theo yêu cầu và sự mong muốn của bạn.
Translate Vie - English and English - Vie: articles, magazines, research, etc.
Ielts 7.5 overall
Reading: 8.0
Lisenting: 8.0
Writing: 7.0
Speaking 7.0

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

I have worked as a translator and a assitants for foreign Teacher at an English teaching centre.

Đặt Hàng Ngay