Báo cáo thuế, báo cáo tài chính năm, theo dõi công nợ mua vào bán ra

  • Chưa có đánh giá
15.000.000 đ Nâng Cao
30 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kế toán thuế
Kế toán phải thu, phải trả
Kế toán thanh toán

So Sánh Các Gói

10.000.000 đ Tiêu Chuẩn
30 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
BÁO CÁO THUẾ, QUYẾT TOÁN VỚI CƠ QUAN THUẾ

Cân đối chi phí mua vào, bán ra
Lập báo cáo thuế tháng, quý, năm

Trình bày chứng từ với thuế

So Sánh Các Gói

2.000.000 đ Cơ Bản
20 Ngày Giao Hàng
3 Chỉnh Sửa
BÁO CÁO THUẾ, QUYẾT TOÁN NĂM

Cân đối chi phí mua vào, bán ra
Lập báo cáo thuế tháng, quý, năm

So Sánh Các Gói

Viet bai cho blog.
Viet Review sach

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Báo cáo thuế


Lập báo tài chính
Quyết toán năm
Làm việc với cơ
quan thuế
Kiểm soát chi phí
mua vào, chi phí bán ra
Kiểm tra tính hợp lệ,
hợp lý của hoá đơn mua vào, hoá đơn bán ra
Giao dịch Ngân hàng,
rà soát đối chiếu sổ phụ Ngân hàng với sổ kế toán
Giám sát việc thu hồi
công nợ bán ra
Đảm bảo thanh toán
công nợ mua vào đúng hạn
Theo dõi sổ quỹ, dự
báo dòng tiền, báo cáo lên cấp lãnh đạo

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

3 năm vị trí kế toán phải thu, phải trả
3 năm báo cáo thuế
tháng, quý, báo cáo tài chính năm
Cân đối thu,chi 

Báo cáo thuế, quyết toán năm
2.000.000 đ

Cân đối chi phí mua vào, bán ra
Lập báo cáo thuế tháng,
quý, năm

Gói dịch vụ bao gồm:
  • Chỉnh Sửa: 3
  • Thời gian giao hàng: 20 ngày
Báo cáo thuế, quyết toán với cơ quan thuế
10.000.000 đ

Cân đối chi phí mua vào, bán ra
Lập báo cáo thuế tháng,
quý, năm

Trình bày chứng từ với thuế

Gói dịch vụ bao gồm:
  • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
  • Thời gian giao hàng: 30 ngày
Kế toán tổng hợp
15.000.000 đ

Kế toán thuế
Kế toán phải thu,
phải trả
Kế toán thanh toán

Gói dịch vụ bao gồm:
  • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
  • Thời gian giao hàng: 30 ngày
CƠ BẢNTIÊU CHUẨNNÂNG CAO
TênBáo cáo thuế, quyết toán nămBáo cáo thuế, quyết toán với cơ quan thuếKế toán tổng hợp
Mô tả

Cân đối chi phí mua vào, bán ra
Lập báo cáo thuế tháng,
quý, năm

Cân đối chi phí mua vào, bán ra
Lập báo cáo thuế tháng,
quý, năm

Trình bày chứng từ với thuế

Kế toán thuế
Kế toán phải thu,
phải trả
Kế toán thanh toán

Thời gian giao hàng20 ngày30 ngày30 ngày
Chỉnh Sửa 3 Vô Hạn Vô Hạn
Giá2.000.000 đ10.000.000 đ15.000.000 đ
Đơn Hàng

Đặt Hàng Ngay