Nhận làm dịch vụ Kế toán thuế – tổng hợp, Kế toán tiền lương TNCN

  • Chưa có đánh giá
1.500.000 đ Nâng Cao
60 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
CTY DOANH THU CAO
Tùy thuộc vào khối lượng công việc cũng như sự thỏa thuận giữa hai bên phù hợp với các chỉ tiêu như loại hình doanh nghiệp, doanh thu trung bình của năm, số lượng hóa đơn đầu ra, đầu vào, số lượng hàng hóa, số lượng hợp đồng
So Sánh Các Gói

1.000.000 đ Tiêu Chuẩn
60 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
CTY DOANH THU THẤP
Tùy thuộc vào khối lượng công việc cũng như sự thỏa thuận giữa hai bên phù hợp với các chỉ tiêu như loại hình doanh nghiệp, doanh thu trung bình của năm, số lượng hóa đơn đầu ra, đầu vào, số lượng hàng hóa, số lượng hợp đồng
So Sánh Các Gói

500.000 đ Cơ Bản
60 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
THUẾ PHÍ HÀNG THÁNG
Tùy thuộc vào khối lượng công việc cũng như sự thỏa thuận giữa hai bên phù hợp với các chỉ tiêu như loại hình doanh nghiệp, doanh thu trung bình của năm, số lượng hóa đơn đầu ra, đầu vào, số lượng hàng hóa, số lượng hợp đồng
So Sánh Các Gói

Tôi là Nguyễn Vũ Thùy Dương, hiện đã có hơn 9 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực 
Kế toán thuế - tổng hợp : 5 năm
Kế toán tiền lương TNCN: 4 năm

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Em nhận làm:
- Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng;
- Lập báo cáo thuế TNCN hàng tháng hoặc quý, báo cáo quyết toán thuế TNCN năm;
- Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm;
- BCTC hàng quý, năm
- Cân đối chi phí đầu ra đầu vào cho doanh nghiệp
- Kiểm tra, Sắp xếp hoàn thiện chứng từ đầy đủ hợp lệ.
- Làm các thủ tục khi có thay đổi với sở KHĐT.
- Làm việc với kiểm toán, cơ quan thuế giải trình số liệu kế toán (nếu cần);
Công ty từng hợp tác: cty xây dựng công trình ngầm, Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất 456, cty cổ phần đầu tư Xuân Thắng, cty cố phần quản lí dự án và đầu tư Belta

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

- Hơn 9 năm kinh nghiệm
Kế toán thuế - tổng hợp : 5 năm
Kế toán tiền lương TNCN: 4 năm

Thuế phí hàng tháng
500.000 đ

Tùy thuộc vào khối lượng công việc cũng như sự thỏa thuận giữa hai bên phù hợp với các chỉ tiêu như loại hình doanh nghiệp, doanh thu trung bình của năm, số lượng hóa đơn đầu ra, đầu vào, số lượng hàng hóa, số lượng hợp đồng

Gói dịch vụ bao gồm:
  • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
  • Thời gian giao hàng: 60 ngày
Cty doanh thu thấp
1.000.000 đ

Tùy thuộc vào khối lượng công việc cũng như sự thỏa thuận giữa hai bên phù hợp với các chỉ tiêu như loại hình doanh nghiệp, doanh thu trung bình của năm, số lượng hóa đơn đầu ra, đầu vào, số lượng hàng hóa, số lượng hợp đồng

Gói dịch vụ bao gồm:
  • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
  • Thời gian giao hàng: 60 ngày
Cty doanh thu cao
1.500.000 đ

Tùy thuộc vào khối lượng công việc cũng như sự thỏa thuận giữa hai bên phù hợp với các chỉ tiêu như loại hình doanh nghiệp, doanh thu trung bình của năm, số lượng hóa đơn đầu ra, đầu vào, số lượng hàng hóa, số lượng hợp đồng

Gói dịch vụ bao gồm:
  • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
  • Thời gian giao hàng: 60 ngày
CƠ BẢNTIÊU CHUẨNNÂNG CAO
Tên Thuế phí hàng thángCty doanh thu thấpCty doanh thu cao
Mô tả

Tùy thuộc vào khối lượng công việc cũng như sự thỏa thuận giữa hai bên phù hợp với các chỉ tiêu như loại hình doanh nghiệp, doanh thu trung bình của năm, số lượng hóa đơn đầu ra, đầu vào, số lượng hàng hóa, số lượng hợp đồng

Tùy thuộc vào khối lượng công việc cũng như sự thỏa thuận giữa hai bên phù hợp với các chỉ tiêu như loại hình doanh nghiệp, doanh thu trung bình của năm, số lượng hóa đơn đầu ra, đầu vào, số lượng hàng hóa, số lượng hợp đồng

Tùy thuộc vào khối lượng công việc cũng như sự thỏa thuận giữa hai bên phù hợp với các chỉ tiêu như loại hình doanh nghiệp, doanh thu trung bình của năm, số lượng hóa đơn đầu ra, đầu vào, số lượng hàng hóa, số lượng hợp đồng

Thời gian giao hàng60 ngày60 ngày60 ngày
Chỉnh Sửa Vô Hạn Vô Hạn Vô Hạn
Giá500.000 đ1.000.000 đ1.500.000 đ
Đơn Hàng

Đặt Hàng Ngay