Dịch vụ tư vấn pháp lý doanh nghiệp – Enterprise consulting services

  • Chưa có đánh giá
1.400.000 đ Nâng Cao
1 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
GÓI GIẤY PHÉP

(1) Các thủ tục đăng ký kinh doanh 

Procedures for business registration 


(2) 
Các thủ tục trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Procedures in intellectual property field


(3) 
Các thủ tục đăng ký đầu tư nước ngoài (vào Việt Nam hoặc ra nước ngoài) (đăng ký cấp mới, điều chỉnh đầu tư,…)
Procedures for foreign investment registration (inward or outward) (new grant registration, investment adjustment, etc.)

(4) 
Các dịch vụ khác
Other legal services

Price: 
Theo thỏa thuận/

 on agreement

So Sánh Các Gói

2.000.000 đ Tiêu Chuẩn
1 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
SOẠN THẢO MẪU THỎA THUẬN, HỢP ĐỒNG/DRAFTING NEW AGREEMENT AND CONTRACT TEMPLATES

Soạn thảo mới mẫu Thỏa thuận, Hợp đồng 

Drafting new agreement and contract templates
So Sánh Các Gói

7.000.000 đ Cơ Bản
30 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN/REGULAR CONSULTING SERVICES

(1) Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong việc ký kết văn bản, hợp đồng, chuẩn bị các tài liệu phục vụ các giao dịch trong quá trình hoạt động kinh doanh của Khách hàng.

(2) Cung cấp ý kiến tư vấn nhằm tìm ra các giải pháp tối ưu cho các vấn đề phát sinh của Khách hàng.

(3) Hỗ trợ Khách hàng soạn thảo đơn từ và hỗ trợ tham gia liên hệ với cơ quan chức năng hay các cuộc đàm phán với bên thứ ba trong quá trình hoạt động kinh doanh.

(4) Các nội dung công việc khác theo yêu cầu của Khách hàng.

So Sánh Các Gói

I am an expert in legal services including:
- Enterprise consulting services;
- Contracts, agreements for regular business activities of Client;
Procedures for business registration (establishment, change of business registration information, branches and business locations);
Procedures in the intellectual property field: trademark protection, copyrights, inventions, industrial designs, geographical indications, licensing, franchising, technology transfer, ...;
Procedures for foreign investment registration (new grant registration, investment adjustment, etc.);
-Procedures for applying for business licenses for business lines with specific conditions: there will be specific quotes for each type of license;
- Other legal procedures.

If you need some words of legal advice, feel free to contact me. 

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

1. Các thủ tục đăng ký kinh doanh (thành lập mới, thay đổi
thông tin đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh

Procedures
for business registration (establishment, change of business registration
information, branches and business locations)
2. 
Các thủ tục trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ: đăng ký bảo hộ
nhãn hiệu, bản quyền tác giả, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý,
Li-xăng, nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ,…

Procedures
in intellectual property field: trademark protection, copyrights, inventions,
industrial designs, geographical indications, licensing, franchising,
technology transfer, ...

3. Các thủ tục đăng ký đầu tư nước ngoài (đăng ký cấp mới, điều
chỉnh đầu tư,…)

Procedures
for foreign investment registration (new grant registration, investment
adjustment, etc.)

4. Các thủ tục xin cấp phép kinh doanh đối với các ngành nghề
có điều kiện riêng

Procedures
for applying for business licenses for business lines with specific conditions:
there will be specific quotes for each type of license.

5. Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong việc ký kết văn bản, hợp đồng,
chuẩn bị các tài liệu phục vụ các giao dịch trong quá trình hoạt động kinh
doanh của Khách hàng, bao gồm: Xem xét, đánh giá năng lực ký kết của đối tác,
tính pháp lý, hiệu lực của văn bản, hợp đồng và các thỏa thuận dân sự khác; tư
vấn phương án thực hiện, các rủi ro có thể gặp phải và phương án phòng ngừa,….

Counseling
and supporting the Client in signing documents, contracts, preparing documents
to serve Client's business operations, including Examining and evaluating the
signing partners legal capability, the validity of documents, contracts and other
civil agreements; consulting plans to implement such agreements, possible risks
and prevention measures,....

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Có kinh nghiệm làm chuyên viên tư vấn luật tại các công ty luật, chuyên viên pháp chế cho các doanh nghiệp, tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý cho các nhà đầu tư, công ty, cá nhân trong và ngoài nước, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài.....

Tư vấn thường xuyên/Regular consulting services
7.000.000 đ

(1) Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong việc ký kết
văn bản, hợp đồng, chuẩn bị các tài liệu phục vụ các giao dịch trong quá
trình hoạt động kinh doanh của Khách hàng.
(2) Cung cấp ý kiến tư vấn nhằm tìm ra các giải
pháp tối ưu cho các vấn đề phát sinh của Khách hàng.
(3) Hỗ trợ Khách hàng soạn thảo đơn từ và hỗ trợ
tham gia liên hệ với cơ quan chức năng hay các cuộc đàm phán với bên thứ ba
trong quá trình hoạt động kinh doanh.
(4) Các nội dung công việc khác theo yêu cầu của
Khách hàng.Gói dịch vụ bao gồm:
  • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
  • Thời gian giao hàng: 30 ngày
Soạn thảo mẫu Thỏa thuận, Hợp đồng/Drafting new agreement and contract templates
2.000.000 đ

Soạn thảo mới mẫu Thỏa thuận, Hợp đồng 

Drafting
new agreement and contract templates

Gói dịch vụ bao gồm:
  • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
  • Thời gian giao hàng: 1 ngày
Gói giấy phép
1.400.000 đ

(1) Các thủ tục đăng ký kinh doanh 

Procedures
for business registration 

(2) Các thủ tục trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Procedures
in intellectual property field


(3) 
Các thủ tục đăng ký đầu tư nước ngoài (vào Việt Nam hoặc ra nước ngoài) (đăng ký cấp mới, điều
chỉnh đầu tư,…)

Procedures
for foreign investment registration (inward or outward)
 (new grant registration, investment
adjustment, etc.)

(4) Các dịch vụ khác
Other legal services

Price: Theo thỏa thuận/

 on
agreement

Gói dịch vụ bao gồm:
  • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
  • Thời gian giao hàng: 1 ngày
CƠ BẢNTIÊU CHUẨNNÂNG CAO
TênTư vấn thường xuyên/Regular consulting servicesSoạn thảo mẫu Thỏa thuận, Hợp đồng/Drafting new agreement and contract templatesGói giấy phép
Mô tả

(1) Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong việc ký kết
văn bản, hợp đồng, chuẩn bị các tài liệu phục vụ các giao dịch trong quá
trình hoạt động kinh doanh của Khách hàng.
(2) Cung cấp ý kiến tư vấn nhằm tìm ra các giải
pháp tối ưu cho các vấn đề phát sinh của Khách hàng.
(3) Hỗ trợ Khách hàng soạn thảo đơn từ và hỗ trợ
tham gia liên hệ với cơ quan chức năng hay các cuộc đàm phán với bên thứ ba
trong quá trình hoạt động kinh doanh.
(4) Các nội dung công việc khác theo yêu cầu của
Khách hàng.Soạn thảo mới mẫu Thỏa thuận, Hợp đồng 

Drafting
new agreement and contract templates

(1) Các thủ tục đăng ký kinh doanh 

Procedures
for business registration 

(2) Các thủ tục trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Procedures
in intellectual property field


(3) 
Các thủ tục đăng ký đầu tư nước ngoài (vào Việt Nam hoặc ra nước ngoài) (đăng ký cấp mới, điều
chỉnh đầu tư,…)

Procedures
for foreign investment registration (inward or outward)
 (new grant registration, investment
adjustment, etc.)

(4) Các dịch vụ khác
Other legal services

Price: Theo thỏa thuận/

 on
agreement

Thời gian giao hàng30 ngày1 ngày1 ngày
Chỉnh Sửa Vô Hạn Vô Hạn Vô Hạn
Giá7.000.000 đ2.000.000 đ1.400.000 đ
Đơn Hàng

Đặt Hàng Ngay