Tư vấn chiến lược Digital Marketing, E-commerce

  • Chưa có đánh giá
  • 3 ngày

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

- Tư vấn chiến lược triển khai các kênh Digital tổng thể dựa trên ngành hàng
- Tư vấn xây dựng hệ thống E-Commerce (đối với bán lẻ)

Đặt Hàng Ngay