Nhận Đánh Máy Word, Excel

 • Chưa có đánh giá
 • 1 ngày
500.000 đ Nâng Cao
5 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
TRANG TRÍ FILE
Nhập liệu Mục lục Pivot Biểu đồ Headline Thiết kế trang bìa
So Sánh Các Gói

300.000 đ Tiêu Chuẩn
2 Ngày Giao Hàng
5 Chỉnh Sửa
PHÂN TÍCH/MỤC LỤC
Nhập liệu Mục lục Pivot Biểu đồ
So Sánh Các Gói

200.000 đ Cơ Bản
1 Ngày Giao Hàng
3 Chỉnh Sửa
NHẬP LIỆU
Chỉ nhập liệu
So Sánh Các Gói

Có khả năng nhập excel word
Dịch Anh - Việt

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
 • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
 • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
 • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Sau 4 năm đại học và đi làm hồ sơ mình có thể typing nhanh cả tiếng anh và tiếng việt

Về Word: nhập liệu nhanh chóng, làm mục lục tự động, định dạng file in đẹp phù hợp, các letter mẫu,...

Về Excel nhập liệu , biểu đồ Pivot, có thể dùng onedrive để check file ok hay không và liên tục

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Khá tốt
Có bằng MOS có thể hỗ trợ liên tục

Nhập liệu
200.000 đ

Chỉ nhập liệu

Gói dịch vụ bao gồm:
 • Chỉnh Sửa: 3
 • Thời gian giao hàng: 1 ngày
Phân tích/mục lục
300.000 đ

Nhập liệu
Mục lục
Pivot
Biểu đồ

Gói dịch vụ bao gồm:
 • Chỉnh Sửa: 5
 • Thời gian giao hàng: 2 ngày
Trang trí file
500.000 đ

Nhập liệu
Mục lục
Pivot
Biểu đồ
Headline
Thiết kế trang bìa

Gói dịch vụ bao gồm:
 • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
 • Thời gian giao hàng: 5 ngày
CƠ BẢNTIÊU CHUẨNNÂNG CAO
TênNhập liệuPhân tích/mục lụcTrang trí file
Mô tả

Chỉ nhập liệu

Nhập liệu
Mục lục
Pivot
Biểu đồ

Nhập liệu
Mục lục
Pivot
Biểu đồ
Headline
Thiết kế trang bìa

Thời gian giao hàng1 ngày2 ngày5 ngày
Chỉnh Sửa 3 5 Vô Hạn
Giá200.000 đ300.000 đ500.000 đ
Đơn Hàng

Đặt Hàng Ngay