Dựng Video Giá Tốt

 • Chưa có đánh giá
 • 2 ngày
300.000 đ Nâng Cao
3 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
NÂNG CAO
Cắt ghép nâng cao
- Chèn nhạc 
- Chuyển cảnh phức tạp
- Hiệu ứng âm thanh
- Làm một vài hiệu ứng nâng cao
- Xử lí âm thanh
- Độ dài trên 5 phút
- Đa dạng thể loại có thể ngồi trao đổi chi tiết sau
So Sánh Các Gói

200.000 đ Tiêu Chuẩn
2 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
TIÊU CHUẨN
- Cắt ghép cơ bản 
- Chèn nhạc 
- 1 vài chuyển cảnh phức tạp
- Hiệu ứng âm thanh
- Chèn logo
- Chỉnh màu
- Độ dài trên 5 phút
So Sánh Các Gói

100.000 đ Cơ Bản
1 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
CƠ BẢN


- Chèn nhạc
- Chuyển cảnh cơ bản
- Hiệu ứng âm thanh
- Chèn logo
- Chỉnh màu
- Độ dài dưới 5

So Sánh Các Gói

Công việc hiện tại của tôi là Editor tự do.
Tôi là người có trách nhiệm với công việc.
Hoàn thành tốt công việc được giao.
Cam kết hỗ trợ hết mình cho tất cả mọi người.

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
 • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
 • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
 • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

CƠ BẢNTIÊU CHUẨNNÂNG CAOTênGÓI GHÉP CƠ BẢNGÓI GHÉP TIÊU CHUẨNGÓI GHÉP NÂNG CAOMô tả

- Cắt ghép cơ bản
Cơ bản

- Chèn nhạc
- Chuyển cảnh cơ bản
- Hiệu ứng âm thanh
- Chèn logo
- Chỉnh màu
- Độ dài 1-3 phút

Tiêu chuẩn

- Cắt ghép cơ bản
- Chèn nhạc
- 1 vài chuyển cảnh phức tạp
- Hiệu ứng âm thanh
- Chèn logo
- Chỉnh màu
- Độ dài 3 phút

Nâng cao

- Cắt ghép nâng cao
- Chèn nhạc
- Chuyển cảnh phức tạp
- Hiệu ứng âm thanh
- Làm một vài hiệu ứng nâng cao
- Xử lí âm thanh
- Độ dài 3-5 phút
- Đa dạng thể loại có thể ngồi trao đổi chi tiết sau

 

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

1 năm kinh nghiệm

Cơ bản
100.000 đ

- Chèn nhạc
- Chuyển cảnh cơ bản
- Hiệu ứng âm thanh
- Chèn logo
- Chỉnh màu
- Độ dài dưới 5

Gói dịch vụ bao gồm:
 • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
 • Thời gian giao hàng: 1 ngày
Tiêu chuẩn
200.000 đ

- Cắt ghép cơ bản 
- Chèn nhạc 
- 1 vài chuyển cảnh phức tạp
- Hiệu ứng âm thanh
- Chèn logo
- Chỉnh màu
- Độ dài trên 5 phút

Gói dịch vụ bao gồm:
 • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
 • Thời gian giao hàng: 2 ngày
Nâng cao
300.000 đ

Cắt ghép nâng cao
- Chèn nhạc 
- Chuyển cảnh phức tạp
- Hiệu ứng âm thanh
- Làm một vài hiệu ứng nâng cao
- Xử lí âm thanh
- Độ dài trên 5 phút
- Đa dạng thể loại có thể ngồi trao đổi chi tiết sau

Gói dịch vụ bao gồm:
 • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
 • Thời gian giao hàng: 3 ngày
CƠ BẢNTIÊU CHUẨNNÂNG CAO
TênCơ bảnTiêu chuẩnNâng cao
Mô tả

- Chèn nhạc
- Chuyển cảnh cơ bản
- Hiệu ứng âm thanh
- Chèn logo
- Chỉnh màu
- Độ dài dưới 5

- Cắt ghép cơ bản 
- Chèn nhạc 
- 1 vài chuyển cảnh phức tạp
- Hiệu ứng âm thanh
- Chèn logo
- Chỉnh màu
- Độ dài trên 5 phút

Cắt ghép nâng cao
- Chèn nhạc 
- Chuyển cảnh phức tạp
- Hiệu ứng âm thanh
- Làm một vài hiệu ứng nâng cao
- Xử lí âm thanh
- Độ dài trên 5 phút
- Đa dạng thể loại có thể ngồi trao đổi chi tiết sau

Thời gian giao hàng1 ngày2 ngày3 ngày
Chỉnh Sửa Vô Hạn Vô Hạn Vô Hạn
Giá100.000 đ200.000 đ300.000 đ
Đơn Hàng

Đặt Hàng Ngay