Sinh viên chuyên ngành Mỹ Thuật có khả nặng dựng 3d skechup, render vray, lumion

  • Chưa có đánh giá
  • 1 ngày
Sinh viên chuyên ngành Mỹ Thuật có khả nặng dựng 3d skechup, render vray, lumion, vẽ autocad. K trễ deadline 

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Sinh viên chuyên ngành Mỹ Thuật có khả nặng dựng 3d skechup, render vray, lumion, vẽ autocad. K trễ deadline Khách hàng cần mô tả chi tiét công việc và trao đổi về giá tiền cũng như deadline, sau khi chốt xong thì khách hàng cần chuyển cọc 50% . Mỗi ngày đều sẽ báo cáo tiến độ với khách hàng, saubkhi hoàn thành công việc khách hàng có 1 ngày để góp ý sửa đổi và ssau đó khách sẽ chuyển 100% tiền còn lại trước khi nhận được hàng

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Hiện đang là sinh viên có kinh nghiệm làm câc mảng chuyên ngành

Đặt Hàng Ngay