Hướng Dẫn Freelancer Nhận, Rút Tiền

1. Nhận Đơn Hàng

Khách hàng sẽ trực tiếp liên hệ với bạn thông qua những thông tin bạn cung cấp.

Hai bên sẽ dễ dàng tương tác trao đổi với nhau qua mục chat trên Beelancer.vn.

 

2. Thỏa Thuận Với Người Mua

Hai bên có thể tự do trao đổi với nhau. Tuy nhiên mọi giao dịch cần được

thực hiện trên Beelancer.vn để đảm bảo an toàn.

 

3. Hoàn Tất Dịch Vụ

Bạn cần hoàn thành dịch vụ đúng hạn để giữ được uy tín và đánh giá của mình.

Thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp là điều luôn được khuyến khích.

 

 

4. Nhận Tiền

Sau khi giao hàng xong, bạn cần chờ đợi một chút để người mua nghiệm thu dịch vụ.

Sau khi họ bấm nhận hàng hoàn tất thì lúc đó bạn mới có thể nhận được tiền.

 

 

5. Kiểm Tra Thanh Toán

Ở phần Menu chọn Thanh Toán.

 

 

6. Rút Tiền

Nếu không xảy ra bất kì khiếu nại hay tranh chấp nào, chúng tôi sẽ tiến hành chuyển tiền

vào tài khoản của bạn trong vòng 72 giờ hoặc sớm hơn.

 

 

Tiến hành rút tiền từ số dư tài khoản của bạn (nếu có nhu cầu) và tận hưởng

03/06/2020