Hướng Dẫn Giao Dịch Với Freelancer

Làm sao để giao dịch với Freelancer trên Beelancer.vn?

 

1. Tìm Hiểu Dịch Vụ Quan Tâm

Tìm hiểu các dịch vụ được đăng trên Beelancer.vn khá dễ dàng theo nhu cầu của bạn.

 

 

2. Chọn Freelancer 

Bạn có thể tìm hiểu cách thức liên hệ với Freelancer trên Website tại đây.

Sau khi đã tìm hiểu các dịch vụ có trên Beelancer.vn, bạn có thể liên hệ với Freelancer

mà bạn nghĩ là phù hợp nhất để tiến hành giao dịch.

Giá dịch vụ được Freelancer cung cấp, nếu cần gấp thì click vào mục Giao Gấp

(lưu ý thêm tiền cho dịch vụ).

Bạn cũng có thể thương lượng giá dịch vụ với Freelancer.

 

3. Tiến Hành Giao Dịch

Mọi giao dịch nên được thực hiện trên Beelancer.vn để đảm bảo an toàn cho bạn.

Vui lòng đọc lưu ý và chọn phương thức thanh toán

 

10/06/2020