Lập website

Cần một bạn làm website cho phòng khám bao gồm: giới thiệu dịch vụ, đặt lịch hẹn đơn giản...
Yêu cầu: uy tín, đảm bảo giao hàng đúng hẹn.

Dự Toán: 10.000.000 đ - 20.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 15 ngày
Hạn chót: 30/06/2020
Thẻ tìm kiếm: it, Lập Trình, website
03/06/2020