Thiết kế web wordpress

Bạn có thể cung cấp dịch vụ này? Thêm vào hồ sơ làm việc.
Cần freelancer thiết kế giao diện web Wordpress.

Thiết kế front end theo theo giao diện và mô tả do bên mình cung cấp.

Yêu cầu: có kinh nghiệm thiết kế web wordpress.

Rành Php, mysql, css, html

Tối ưu hoá tốc độ load web

Chi phí có thể thoả thuận theo công việc

Dự Toán: 1.000.000 đ - 3.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 30 ngày
Hạn chót: 20/08/2020
Thẻ tìm kiếm: frontend, it, Lập Trình, thiết kế, wordpress
08/06/2020