Thiết kế website / lập trình website

Dear

Tôi đang tìm freelancer phù hợp để hoàn thành dự án xây dựng website thông tin khám phá (không phải trang tin tức, thông tin tổng hợp các loại...)
- giao diện theo yêu cầu
- chức năng cơ bản, Nhưng cần dể dàng nâng cấp các chức năng cao hơn...
- an toàn và bảo mật
- kết nối và hợp tác lâu dài cùng dự án

thanks

Hạn chót: 01/04/2021
Thẻ tìm kiếm: Lập trình web, thiet ke web
Đã đăng trong
04/03/2021