Diễn họa mô hình 3D

Mình cần 1 bạn Đồ họa viên làm việc tại nhà có trình độ và thẩm mỹ tốt. Công việc diễn họa bao gồm Product, Kiến trúc Nội Ngoại thất. Nếu đáp ứng được yêu cầu, đảm bảo việc đều đặn. Mức thu nhập có thể thương lượng

Dự Toán: 3.000.000 đ - 7.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 30 ngày
Hạn chót: 17/07/2020
Thẻ tìm kiếm: 3d, ĐỒ HỌA, thiết kế
04/06/2020