Dựng hình và texture

lets-meet

Mình cần dựng hình và texture i như hình

Dự Toán: 500.000 đ - 1.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 3 ngày
Hạn chót: 10/03/2021
Thẻ tìm kiếm: thiết kế 3D, thiết kế game
Tệp đính kèm:
Đã đăng trong
08/03/2021