Thiết kế Profile công ty

- Thiết kế Profile giới thiệu về quy mô công ty

- Giới thiệu các sản phẩm

- 3 Trang bìa và 4 trang ruột.

- Yêu cầu: Thiết kế đơn giản, hiện đại

Dự Toán: 1.000.000 đ - 3.000.000 đ
Cần giao hàng trong: 30 ngày
Hạn chót: 18/07/2020
Thẻ tìm kiếm: Profile, thiết kế
Đã đăng trong ,
08/06/2020