Edit video Youtube

Mình cần người edit video mình đi Nha trang mới về
Đôi Khi Mình hay đi du lịch và dự định sẽ review món ăn, những clip đa số là mình quay nhưng do máy tính nhà không mạnh lắm và mình cũng không biết làm nên cần một bạn hỗ trợ lâu dài và gắn kết, tất cả clip mình sẽ quay và bạn sẽ edit, chú yếu mình đăng youtube chứ ko làm gì cả

Dự Toán: 100.000 đ - 299.997 đ
Cần giao hàng trong: 3 ngày
Hạn chót: 30/04/2021
Đã đăng trong
08/04/2021