Video Sự Kiện, Intro, Viral, 2d Animation, Motion Graphic,...
Giá 1 ngày 500.000 đ
Artist 2D for Game/ Illustration (hình minh họa) / Animation /...
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết kế nhân vật, background, UI, items,.... game mobile.
Giá từ 10.000.000 đ